PRIVACY POLICY

Beweeg & Leef (werknaam) – Laurence Carlier (rechtsnaam) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.


Er wordt belang gehecht aan de bescherming van je persoonsgegevens en het waarborgen van je privacy. Beweeg&Leef wil transparant zijn in hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. Beweeg&Leef houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die per 25 mei 2018 in voege is getreden. We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit privacy-beleid.


1. Verwerking van persoonsgegevens


Het e-mailadres en adres van de klant kan gebruikt worden voor het optimaal begeleiden van de klant, voor klantenadministratie, facturatie, correct registreren van domeinnamen, opzetten van hostingaccounts, aanvragen van SSL-certificaten, commerciële communicatie, het versturen van nieuwsbrieven, onder de verwerkingsgrond van gerechtvaardigd belang. Er zal steeds een opt-out voorzien worden. We verzamelen enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het doel te kunnen realiseren.


2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden


Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of nieuwsbrief formulier. 


Concreet verzamelen we digitaal gegevens via mail.one.com (inschrijvingen voor vormingen) en Mailchimps (nieuwsbrieven). Verder heeft Beweeg&Leef ook een Facebookpagina onder de vorm van Beweeg & Leef. Als de klant de Facebookpagina volgt, is de klant een Facebook gebruiker en daar gelden de privacyvoorwaarden van Facebook. De klant kan wel op elk moment onze Facebookpagina ontvolgen.

3. Verstrekking aan derden


De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat één of meerdere domeinnamen op de juiste gegevens geregistreerd staan, moeten we u gegevens delen met de centrale Registry voor die domeinnaamextensie. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan. 


4.Beveiliging van gegevens

• We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

• We verwerken enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om onze werking te kunnen realiseren.

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 


U heeft ten allen tijde recht:

  • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
  • op correctie van uw persoonsgegevens
  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens


Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: laurence@beweegenleef.be.

 

Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee de klant zich kan uitschrijven of zijn gegevensprofiel kan bijwerken. Als je ervoor kiest om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, ontvang je per direct geen nieuwsbrieven meer. De privacy policy is deze van Mailchimp.

6. Bewaartermijn


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn versterkt en bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De gegevens worden bewaard totdat iemand bezwaar aantekent. Dit kan op elk moment.


7. Foto en filmmateriaal


Als klanten deelnemen aan een activiteit, kan het zijn dat ze tijdens die activiteit gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze foto’s of films gebruiken we ter verslaglegging van de activiteit, ter illustratie van onze werking en ter promotie van gelijkaardige toekomstige activiteiten. De klant heeft altijd het recht om ter plekke aan te geven dat hij/zij niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden. Achteraf kun men ook nog bezwaar maken. We verwijderen dan de foto of passen de film aan.

Persoonlijke foto's en filmpjes vallen onder het beroepsgeheim en worden enkel aan derden getoond na instemming en goedkeuring.


8. Cookies

 

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

9. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds via mail op laurence@beweegenleef.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.


Mocht de klant een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen we hierover direct contact op te nemen.


10. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 24/03/2020)Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kun u terecht bij Laurence Carlier op laurence@beweegenleef.be.

Ondernemingsnummer : BE0690.982.072